2010-2011

Για τη Ροταριανή χρονιά 2010-2011 το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δεμίρης

Γραμματέας: Σταύρος Οραήλογλου

Ειδική Γραμματέας: Αλίκη Ζαρούκα

Αντιπρόεδρος: Φρέντυ Γκουτζιούλη

Κοσμήτορας: Ιωάννης Τάχος

Ταμίας: Στέλλιος Παπανικολάου

Μέλη: Τίμος Παπαγιάννης

Δημήτρης Μιχαηλίδης

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Βασίλης Κανάκας

Δημήτρης Παντελής

Στέφανος Γωγάκος

Προπρόεδρος: Γεώργιος Ελευθεριάδης

Νομικοί Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Ν. Παπαδόπουλος

Μαρία Κοτζαϊβάζογλου - Παπαδοπούλου

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

6945858801

2310870670