2011-2012

Για τη Ροταριανή χρονιά 2011-2012 το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Πρόεδρος: Σταύρος Οραήλογλου

Γραμματέας: Δημήτρης Μιχαηλίδης

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

6945858801

2310870670