2012-2013

Για την Ροταριανή Χρονιά 2012-2013 (μέχρι 30/06/2013) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:


Πρόεδρος: Δημήτρης Μιχαηλίδης

Γραμματέας: Φρέντυ Γκουτζιούλη

Α΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τάχος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Νίκος Καψάλης

Γ΄Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Παντελής

Κοσμήτωρας: Παναγιώτης Ελευθεριάδης

Ταμίας: Στέφανος Γωγάκος

Νομικός Σύμβουλος: Κωσταντίνος Ν. Παπαδόπουλος

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

6945858801

2310870670