3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2484 / 2013-14

Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Περιφέρειας μας, της 27ης Απριλίου 2014.

Σύνδεσμος: Πρακτικό σε PDF 

Άννα Παυλίδου

Γραμματέας 2484 Π.Δ.Ρ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

6945858801

2310870670