Διακήρυξη των Ροταριανών εργαζομένων και επαγγελματιών

Στην 36η Καταστατική Συνέλευση του Δ.Ρ., που έγινε τον Ιανουάριο του 1989 στη Σιγκαπούρη, έγινε δεκτή η παρακάτω Διακήρυξη των Ροταριανών εργαζομένων και επαγγελματιών, που αποτελείται από 8 σημεία:

Ως Ροταριανός απασχολούμενος σε μία εργασία ή σ' ένα επάγγελμα θα πρέπει να:

  1. Θεωρώ την απασχόλησή μου σαν μία ακόμα ευκαιρία να υπηρετώ το κοινωνικό σύνολο.
  2. Τιμώ τον τύπο και το πνεύμα των ηθικών κανόνων της απασχόλησής μου, τους Νόμους της χώρας μου και τα ηθικά πρότυπα της κοινότητάς μου.
  3. Ενεργώ με όλες μου τις δυνάμεις για τον εξευγενισμό της απασχόλησής μου και για την προαγωγή των υψηλότερων ηθικών προτύπων στην απασχόληση που έχω επιλέξει.
  4. Είμαι έντιμος προς τον εργοδότη μου, τους υπαλλήλους μου, τους συνεργάτες μου, τους ανταγωνιστές μου, τους πελάτες μου, το κοινό και προς όλους όσους έχω εργασιακή ή επαγγελματική σχέση.
  5. Αναγνωρίζω την τιμή και την εκτίμηση που πρέπει να υπάρχει προς όλες τις απασχολήσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στο κοινωνικό σύνολο.
  6. Προσφέρω τις επαγγελματικές μου εμπειρίες για παροχή ευκαιριών σε νέα άτομα να εργαστούν, για την εξάλειψη των ειδικών αναγκών των άλλων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην κοινότητά μου.
  7. Αναφέρομαι με εντιμότητα στις διαφημίσεις μου και σε όλες τις παρουσιάσεις προς το κοινό, που αφορούν την εργασία μου ή το επάγγελμά μου.
  8. Δεν επιζητώ ούτε προσφέρω σε συναδέλφους μου Ροταριανούς, κάποιο προνόμιο ή πλεονέκτημα, που συνήθως δεν προσφέρεται σε άλλους, σε μία εργασιακή ή επαγγελματική σχέση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

6945858801

2310870670