Υποχρεώσεις μέλους ροταριανού ομίλου

Ο Όμιλος είναι το βασικό κύτταρο του Ρόταρυ, το μέρος όπου πραγματοποιείται το ουσιαστικότερο έργο του. Κάθε Ροταριανός Όμιλος είναι υπεύθυνος για τέσσερα κύρια ζητήματα:

  1. Διατήρηση και αύξηση των μελών του.
  2. Συμμετοχή σε κοινοτικά και διεθνή προγράμματα προσφοράς.
  3. Ενίσχυση του Ροταριανού Ιδρύματος ( Ρ.Ι.) του Δ.Ρ., οικονομικά και συμμετέχοντας στα προγράμματα δράσης του.
  4. Ανάπτυξη ηγετικών στελεχών.

Το τι αποκομίζει ο,η ροταριανή από το ρόταρυ, εξαρτάται κυρίως από το τι συνεισφέρει σε αυτό.

Η οργάνωση του Ρόταρυ στοχεύει στο να βοηθά τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά και να απολαμβάνουν την ροταριανή τους εμπειρία.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ:

Η εβδομαδιαία συμμετοχή στη συνάντηση του Ροταριανού Ομίλου, βοηθά τα μέλη να πετύχουν καλύτερη συναδέλφωση και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές του γνώσεις.

Σαν παρουσία προσμετράται και ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή στη συνάντηση οποιουδήποτε ροταριανού ομίλου στον κόσμο.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Οι ροταριανοί ενθαρρύνονται να μετέχουν στα έργα προσφοράς των ομίλων τους και να προσφέρουν σε αυτά το χρόνο και το ταλέντο τους.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ:

Είναι ευθύνη του κάθε Ροταριανού να φέρει νέα μέλη στο Ρόταρυ.

Ακόμα και ένα νέο μέλος μπορεί να φέρει καλεσμένους σε συναντήσεις ή να τους καλέσει να πάρουν μέρος σε δράσεις και έργα του ομίλου και να ενημερώνεται για αυτές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

6945858801

2310870670