Τετραπλούς Ροταριανός Έλεγχος

(Συντάχθηκε το 1932 από τον Ροταριανό Herbert Taylor, μετέπειτα Πρόεδρο του Δ.Ρ.1954-55 Ο τετραπλούς Έλεγχος υιοθετήθηκε από το Ρόταρυ το 1943, μεταφράστηκε σε περισσότερες από εκατό γλώσσες. Αποτελεί τον κώδικα ελέγχου της επαγγελματικής και επιχειρηματικής ηθικής συμπεριφοράς του κάθε Ροταριανού):

ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗ, ΛΟΓΟΣ ή ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ:

1. Ανταποκρίνεται προς την ΑΛΗΘΕΙΑ;

2. Θέτει σε ΙΣΗ ΜΟΙΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

3. Προάγει την ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ και βελτιώνει τις ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ;

4. Θα έχει ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ για όλους;

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

6945858801

2310870670