Γιατί να είμαι στον Ροταριανό Όμιλο;

Ευκαιρία να Προσφέρεις: Οι Ροταριανοί χορηγούν τις υπηρεσίες τους και σε κοινοτικό και σε διεθνές επίπεδο, διευθετώντας τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης, της πείνας και της φτώχειας, ασθενειών, αποκατάστασης καταστροφών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Αυτές είναι μερικά αντικείμενα της δραστηριότητας του Ροταριανού. Μέσω της συμμετοχής σ' αυτά τα προγράμματα, ολοκληρώνεται η εμπειρία των μελών που προέρχεται από την προσφορά στην κοινότητα.

Επαγγελματικό Δίκτυο: Η ιδρυτική αρχή του Ρόταρυ ήταν να δώσει ένα βήμα για τους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες. Σήμερα, οι Ροταριανοί είναι οι ηγέτες στις επιχειρήσεις, στην βιομηχανία, στα επαγγέλματα, στις τέχνες, στις κυβερνητικές υπηρεσίες, στο στρατό και την θρησκεία, που λαμβάνουν αποφάσεις και διαμορφώνουν πολιτικές. Το Ρόταρυ προσφέρει την ευκαιρία να συναντήσεις ανθρώπους υψηλού επιπέδου και να συνεργασθείς μαζί τους, προσφέροντας σε άλλους.

Προσωπική Βελτίωση και Ανάπτυξη: Η συμμετοχή στο Ρόταρυ εξασφαλίζει την συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Οι Ροταριανοί έχουν αμέτρητες ευκαιρίες για να προωθήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, καθώς κερδίζουν εμπειρίες από δημόσιες ομιλίες, επικοινωνία, οργάνωση και σχεδιασμό, ομαδική εργασία, συλλογή χρημάτων και εκπαίδευση.

Φιλία: Η φιλία ήταν η πρωταρχική αιτία ίδρυσης του Ρόταρυ το 1905 και παραμένει μία μεγάλη πρόκληση. Σήμερα με περισσότερους από 31.000 Ροταριανούς ομίλους, σε περισσότερες από 165 χώρες, οι Ροταριανοί έχουν φίλους όπου κι αν πηγαίνουν. Το Ρόταρυ βοηθά στην οικοδόμηση διαρκών φιλιών στις κοινότητες.

Πολιτισμική Ποικιλία: Το Διεθνές Ρόταρυ είναι μία ένωση των τοπικών ομίλων σε πολλές χώρες. Οι όμιλοι είναι ανοικτοί σε μέλη κάθε εθνότητας, πολιτικών πεποιθήσεων, γλώσσας και θρησκευτικών δοξασιών. Οι Ροταριανοί τιμούν αυτή την πολιτισμική ποικιλία και εφαρμόζουν και προωθούν την ανοχή.

Καλός Πολίτης: Η συμμετοχή στο Ρόταρυ κάνει κάποιον, ένα καλύτερο πολίτη. Εβδομαδιαία, τα προγράμματα των Ροταριανών ομίλων ενημερώνουν τα μέλη τους για το τι συμβαίνει στην κοινότητα, στο κράτος και στον κόσμο. Το εκτεταμένο Ροταριανό δίκτυο ομίλων και προγραμμάτων δίδει εξαιρετικές ευκαιρίες για προσφορά και μορφωτικές ανταλλαγές.

Παγκόσμια Κατανόηση: Οι Ροταριανοί κερδίζουν την κατανόηση των ανθρωπιστικών θεμάτων και έχουν μία σημαντική συμμετοχή σ' αυτά, μέσω των προγραμμάτων διεθνούς δράσης και των προγραμμάτων ανταλλαγών του Διεθνούς Ρόταρυ και του Ιδρύματός του. Η προώθηση της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ένας από τους κύριους στόχους του Ρόταρυ.

Διασκέδαση: Κάθε Ροταριανός όμιλος και περιφέρεια διοργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που προσφέρουν μία ποικιλία στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των μελών. Συνέδρια, συνδιασκέψεις, συνελεύσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις προσφέρουν διασκέδαση, καθώς και Ροταριανή ενημέρωση, εκπαίδευση και προσφορά υπηρεσιών.

Μελλοντικές Γενιές: Το Ρόταρυ κηδεμονεύει μερικές από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές νέων, εκπαιδευτικές ανταλλαγές και προγράμματα υποτροφιών του κόσμου. Οι Ροταριανοί όμιλοι δίνουν νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και συμβουλών σε μελλοντικούς ηγέτες.

Ηθικό Περιβάλλον: Οι Ροταριανοί εφαρμόζουν τον 4-Πλο Έλεγχο, που ορίζει λέξεις και ενέργειες για την αλήθεια, την τιμιότητα, την καλή θέληση και την ωφέλεια όλων των ανθρώπων. Ενθαρρύνοντας τις υψηλές ηθικές αξίες σε κάθε επάγγελμα και τον σεβασμό για όλα τα αξιόλογα επαγγέλματα, έχει γίνει το έμβλημα του Ρόταρυ από την ίδρυσή του.

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

6945858801

2310870670